Versoepeling invallersregeling
Tot op heden moest een speler die vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, via de VCL dispensatie
aanvragen. Aan deze dispensatie zitten strenge voorwaarden, waardoor het voor verenigingen vaak lastig was om
invallers te regelen. Meer dan 60% van de bevraagde VCL’s gaf aan problemen te hebben ondervonden bij het
vinden van invallers tijdens de afgelopen voorjaarcompetitie. Zij stonden dan ook positief tegenover ons voorstel, om
het voor spelers mogelijk te maken zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie te kunnen
spelen.
Wat ongewijzigd blijft is dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder
dispensatie niet meer in een lager geklasseerd team mag spelen. De voorwaarden voor deze regel, worden wel
versoepeld. Voorheen werd in de klassenvolgordetabel een bandbreedte van 0,5 gehanteerd, om te kunnen spreken
van een hoger of lager competitieteam. Die bandbreedte wordt in 2018 verhoogd naar 2,0. De klassenvolgordes
kunnen teruggevonden worden in de wedstrijdbulletins.
Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak nodig, wordt invallen makkelijker en wordt het dus
ook makkelijker een compleet competitieteam op de been te brengen. Tenslotte blijft staan dat iemand dispensatie
moet aanvragen om vaker dan één keer voor twee verschillende verenigingen uit te komen, onder de voorwaarde dat
voor beide ploegen op minimaal vier dagen wordt gespeeld en dat niet voor een derde ploeg wordt uitgekomen.
Alle dispensatievoorwaarden vind je hier.
Samenvattend, de wijzigingen vanaf 2018:
 Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits
de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.
 De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd
van 0,5 naar 2,0.