De “Club van 100” is in 2009 opgericht met als doelstelling om een serre te realiseren en de vereniging waar nodig een financiële ruggensteun te bieden. Iedereen kan lid worden van de “Club van 100” ongeacht of iemand nu wel of geen lid van de vereniging is. Ieder lid betaalt jaarlijks € 100,-. Ook is het mogelijk dat meerdere mensen samen (bijv. team, vriendengroep, partners) lid worden.
Deze groep samen telt dan als één lid en betaald samen de jaarlijkse bijdrage van € 100,-.

Van deze € 100,- wordt het grootste gedeelte besteed aan één of meerdere doelen van de vereniging. Welke doelen dat zijn, bepalen de leden van de “Club van 100” zelf. Het bestuur heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om de “Club van 100”-leden te vragen of zij geldelijke middelen beschikbaar willen maken voor een doel. De beslissing ligt (via de sponsorcommissie) bij de leden van de “Club van 100”. Jaarlijks worden alle leden (met partner) uitgenodigd voor een gezellige avond.

De leden van de “Club van 100” worden richting het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van de sponsorcommissie. Alle leden van de “Club van 100”  kunnen ideeën inbrengen, welke in de sponsorcommissie worden besproken.

In de afgelopen jaren hebben de leden van de “Club van 100” al verschillende doelen (mede) gerealiseerd. Denk daarbij aan:

  • tennisballen-afvalbakken
  • speeltuin
  • inrichting van de “Tie-break” hoek op baan 6
  • serre
  • tafeltennistafel
  • opknappen hal
  • terras-set
  • truien voor de jeugd
  • terrasverlichting

Heeft u vragen over dit initiatief, benader ons dan gerust:

  • Marion Vaes tel. 06–15316598

sponsor-commissie@devijfhuizen.nl

Klik hier voor het inschrijfformulier of vul het onderstaande formulier volledig in.