De “Club van 100” is in 2009 opgericht met als doelstelling om de serre vereniging waar nodig een financiële ruggensteun te bieden. Iedereen kan lid worden van de “Club van 100” ongeacht of iemand nu wel of geen lid van de vereniging is. Ieder lid betaalt jaarlijks € 100,-. Ook is het mogelijk dat meerdere mensen samen (bijv. team, vriendengroep, partners) lid worden.
Deze groep samen telt dan als één lid en betaald samen de jaarlijkse bijdrage van € 100,-.

Van deze € 100,- wordt het grootste gedeelte besteed aan één of meerdere doelen van de vereniging. Welke doelen dat zijn, bepalen de leden van de “Club van 100” zelf. Het bestuur heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om de “Club van 100”-leden te vragen of zijn geldelijke middelen beschikbaar willen maken voor een doel. De beslissing ligt echter altijd bij de leden van de “Club van 100”. Jaarlijks worden alle leden (met partner) uitgenodigd voor een gezellige dag.

De leden van de “Club van 100” worden richting het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van de sponsorcommissie.
Aan het eind van ieder kalenderjaar worden alle leden van de “Club van 100” benaderd om hen te vragen ideeën voor mogelijke investeringen door de “Club van 100” aan te dragen. Op basis van die ideeën maakt de sponsorcommissie een selectie.

In de afgelopen jaren hebben de leden van de “Club van 100” al verschillende doelen (mede) gerealiseerd. Denk daarbij aan:

  • tennisballen-afvalbakken
  • speeltuin
  • inrichting van de “Tie-break” hoek op baan 6afbeelding1
  • serre
  • tafeltennistafel
  • terrasset

Heeft u vragen over dit initiatief, benader ons dan gerust:

  • Marion Vaes – 06 – 42 73 97 81
  • Ron Kerstens – 06 – 23 82 66 12
  • Sander Oostlander – 06 – 21 23 19 98
  • Hans Pellis – 06 – 51 49 91 63

sponsor-commissie@devijfhuizen.nl

Klik hier voor het inschrijfformulier of vul het onderstaande formulier volledig in.

Contact