EHBOEen aantal jaren geleden zijn er een aantal leden benaderd om, als je in het bezit was van een geldig EHBO diploma, BHV diploma of een AED certificaat je op te geven als vrijwilliger voor de tennisvereniging. Ook is er een groep mensen naar een reanimatie cursus met AED geweest. Het is de bedoeling dat de herhalingscursussen jaarlijks worden gegeven.

Het is voor onze vereniging en dus voor onze leden en bezoekers van groot belang dat deze zaken up-to-date en goed geregeld zijn, het kan van levensbelang zijn, om goed voorbereid te zijn op zaken waarvan we niet willen dat ze gebeuren. En als ze gebeuren, dat iedereen kan vinden of kan weten wat of wie er ingeschakeld kan worden om snel en adequaat hulp te verlenen.

EHBOAls er getennist wordt moet er officieel één gediplomeerde EHBO’ er op het park aanwezig zijn en bij evenementen moet er op iedere 50 aanwezigen een gediplomeerde BHV’ er aanwezig zijn. Daarom is het van groot belang dat we genoeg vrijwilligers hebben die we bij evenementen kunnen vragen aanwezig te zijn om hulp te bieden als dat nodig is. Denk b.v. aan toernooien en evenementen.

 

AEDNamens het bestuur wil ik jullie vragen om je bij mij te melden of jij bereid bent je (nog) beschikbaar te stellen en voor welk onderdeel t.w.: EHBO, BHV, of reanimatie met AED. Natuurlijk kan het ook een combinatie van de drie onderdelen zijn. Als je mee wil werken aan een veilig tennispark met een goede hulpverlening voor onze leden en bezoekers vraag ik je, je bij mij aan te melden via deze link  theotaks@devijfhuizen.nl en een kopie van je diploma of certificaat en een pasfoto naar mij op te sturen of te mailen. Tevens zijn wij als vereniging verplicht om diploma’ s e.d. te archiveren zodat er controles uitgevoerd kunnen worden op de geldigheid hiervan.

Dit is een dringende oproep en een serieuze zaak, het kan van levensbelang zijn!! Daarom vraag ik iedereen die een EHBO of BHV diploma of reanimatie met AED certificaat heeft, op mijn oproep te reageren. Het is zeer belangrijk voor een goede en snelle hulpverlening op ons tennispark.

Onweer en tennis

bliksemGeen enkel sportveld is veilig tijdens onweer. Verlaat de tennisbaan onmiddellijk en wacht tot de bui voorbij is. Met de ’tien secondenregel‘ kun je inschatten wanneer je moet schuilen. Liggen er minder dan 10 seconden tussen de bliksemflits en de donder, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij. Is de tijd tussen flits en donder korter dan drie seconden dan zit je midden in de onweersbui. Schuilen

Je kunt het best schuilen in het clubhuis of in de kleedkamers. Sluit ramen en deuren en blijf weg van de ramen. Blijf ook uit de buurt van stromend water en ga zeker niet douchen. Een carport, een afdak of een andere open schuilplaats bieden geen enkele bescherming. Ook een auto is een goede schuilplaats. Sluit wel ramen, schuifdak en deuren. Verlaat je schuilplaats niet eerder dan het moment waarop tussen bliksemflits en donder meer dan tien seconden zit.

Geen schuilplaats?

Is er geen schuilplaats, blijf dan in ieder geval uit de buurt van hoge bomen, lantaarnpalen, torens, hoogspanningsleidingen, open water, speeltuigen, enz. Blijf minstens op 3 m afstand van hekwerken of afrasteringen. Ga niet op het hoogste punt van de omgeving staan en gebruik geen paraplu. In een groep loop je een groter risico op blikseminslag. Blijf dus niet bij elkaar maar blijf minstens 3 m van elkaar. Ga gehurkt zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de oren en de voeten tegen elkaar. Ga nooit plat op de grond liggen. Hurk zo mogelijk in een greppel.