De taken, verantwoordelijkheden en wetenswaardigheden van de teamcaptain en JTB-er

Vòòr aanvang van de competitie:

Controleer de dag voor aanvang van de wedstrijd op https://mijnknltb.toernooi.nl/Home altijd de aanvangstijden en opmerkingen. De aanvangstijden kunnen gewijzigd zijn. Hier vind je ook de uitslagen en behaalde resultaten van jouw team.

Bij thuiswedstrijden:

  1. Zorg er voor dat je teamleden hun spelerspas bij zich hebben. Zonder pas kan de tegenstander de partij weigeren en de winst opeisen.
  2. Zorg er voor dat je volledige team 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden op het park is om de tegenstanders te ontvangen en wat te drinken voor aanvang van de wedstrijden. We hebben op de vrijdagavond, de zaterdag en ook de zondag het maximale aantal teams, waardoor te laat aanwezig en speelklaar zijn voor vertragingen zorgt. De aanvangstijden van de wedstrijden op zaterdag en zondag zijn variabel. Controleer dit zorgvuldig een week voor de wedstrijd.
  3. Bij aankomst meld je je bij de competitiecommissie en kun je je tegenstander ontvangen. Geef aan wanneer je team en dat van de tegenstander compleet is zodat met de in- en verdeling van de banen kan worden begonnen.
  4. Je ontvangt van de VCL de ballen en het uitslagenformulier. Vul het opstellingsformulier in en onderteken dit. Wissel dit formulier uit met de teamcaptain van de tegenstander en zie er op toe dat je een volledig ingevuld en ondertekend formulier terug ontvangt. (Dit geldt ook voor de uitwedstrijden). Doe dit vóór de 1e partij is begonnen. Vul het competitie wedstrijdformulier juist en volledig in en zorg dat dit door beide teamcaptains ondertekend wordt. Volgorde van invullen van de wedstrijden is: DE, HE, DD, HD, GD. In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het invoeren van uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen voor aanvoerders: De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl. Belangrijk! De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet gespeelde competitiewedstrijd, door te geven via MijnKNLTB. De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde wedstrijduitslagen van de betreffende speeldag op juistheid te controleren. Het niet-voldoen aan deze verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen de ingevoerde uitslagen een protest in te dienen.
  5. Voor taart en lekkere hapjes om je tegenstander gastvrij te ontvangen zorg je zelf. Er worden geen schotels gemaakt vanuit de competitie- of barcommissie.
  6. Voor de districtscompetitie heb je per wedstrijddag 6 nieuwe ballen nodig. Voor de landelijke competitie zijn 12 nieuwe ballen nodig, met uitzondering van de 35+ teams. Deze hebben aan 6 ballen per wedstrijddag genoeg. Alle ballen blijven eigendom van het team

Wat te doen bij problemen:

Indien zich problemen voordoen met de tegenstander(s) met betrekking tot het verloop van de competitiedag c.q. de wedstrijd dien je toch het wedstrijdformulier mede te ondertekenen maar dan voorzien van een kanttekening. Een niet ondertekend formulier geeft géén mogelijkheid tot protest. Deze en evt. andere problemen dien je je spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de competitiecommissie. Een probleem kan pas in behandeling worden genomen indien de competitiecommissie van de KNLTB binnen 7 dagen, schriftelijk, hiervan op de hoogte wordt gebracht. Maak daarom altijd melding van onvolkomenheden van welke aard ook.
Controleer, zeker na een uitwedstrijd, altijd of de juiste uitslagen zijn ingevoerd in de computer.
Een wedstrijd- en competitieregelement kunt u vinden in de competitiemappen op het park.

Reservespelers:

Kijk op de site voor de lijst van reservespelers. Neem contact op met de competitiecommissie indien er twijfel is i.v.m. de specifieke regels van de KNLTB over het wel of niet mogen spelen in een bepaalde competitieklasse/niveau. Ook als iemand al een keer eerder is ingevallen is het van belang even contact op te nemen. Boetes voor het opstellen van niet gerechtigde spelers zullen worden verhaald op het desbetreffende team indien er sprake is van het niet opvolgen van bovenstaande regels.
Een hele prettige en sportieve competitie toegewenst en veel succes!

Competitie commissie de Vijfhuizen
Competitie-commissie@devijfhuizen.nl