in Nieuws

Beste leden,

Aan het begin van de coronapandemie hebben we aangegeven dat introducees niet meer toegestaan werden. Enerzijds om onze leden zelf de ruimte te geven om te tennissen, anderzijds hadden we het proces zelf niet goed geregeld.

Daar komt nu verandering in!!

Via de Knltb Clubapp heb je nu de mogelijkheid om een introducé aan te melden bij het reserveren van een baan. Normaal geef je bij het reserveren aan met wie je gaat spelen. Daarbij heb je nu ook de mogelijkheid om een introducé aan te melden.  Je dient wel de naam en het mailadres van de introducé op te geven EN je dient direct de bijdrage voor de introducé te betalen. Degene die de baan reserveert dient dus te betalen. De kosten bedragen € 5,- voor een uur (dubbelen) en € 2,50 voor een half uur (enkelen). Het betalen gaat dus via de Clubapp. Hoe dat werkt wijst zich vanzelf.

Verder gelden de volgende spelregels:
1) de introducé dient zich te houden aan alle (gedrags-)regels die we bij ons vereniging kennen. Degene die de introducé uitnodigt is daar verantwoordelijk voor;
2) ieder lid mag maximaal 5x per jaar een introducé uitnodigen;
3) een introducé mag alleen overdag tot 19.00 uur spelen (in de maanden juli en augustus wordt hier een uitzondering op gemaakt);
4) een gedane betaling kan niet meer teruggedraaid worden. Als jij of de introducé niet komt tennissen, krijg je het betaalde bedrag dus niet terug;
5) reserveren kan alleen als de banen beschikbaar zijn.

We zullen de komende maanden even aanzien hoe een en ander verloopt en eventueel bijsturen op de werkwijze c.q. afspraken.

Verder geldt dat we vanaf heden strenger zullen controleren op “illegaal” tennissen op ons park of spelen onder de naam van iemands anders spelerspas c.q. -naam.

Hopende jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl

Recent Posts