Beste leden, ouders/verzorgers,

De afgelopen dagen kregen we al behoorlijk wat vragen over het al dan niet open gaan van de kantine en het terras. Wij hebben echter bewust gewacht op het definitieve besluit dat het kabinet vandaag zou nemen om valse verwachtingen te voorkomen!! Vanaf woensdag 19 mei zijn de volgende zaken weer mogelijk:

Kantine en terras

De kantine kan vanaf aanstaande woensdag weer open tot 20.00 uur. Daarbij gelden uiteraard nog een aantal regels, die we op zullen hangen op het park en in de kantine, maar grotendeels zijn deze gelijk aan degene die we vorig jaar hebben aangehouden. Vanavond hebben we in overleg met de kantinebeheerder besloten om de komende weken de volgende openingstijden aan te houden:

  • Maandag- en woensdagmorgen van 08.30 – 12.00 uur
  • Dinsdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur
  • Donderdag van 14.00 – 20.00 uur
  • Maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 18.00 – 20.00 uur
  • Zaterdag van 10.00 – 13.00 uur
  • Zondag van 10.00 – 13.00 uur

Afhankelijk van de besluiten van de overheid worden deze tijden weer aangepast. Let op: de laatste bestelling in de kantine is altijd 15 minuten voor sluiten van de kantine en om 20.00 uur ’s avonds dient IEDEREEN het terras en het park te verlaten (behalve degene die spelen uiteraard)! We zijn nu druk bezig met de bestellingen voor de kantine en de leveranciers zijn natuurlijk erg druk op dit moment, houdt er dus rekening mee dat we de eerste dagen nog niet alles hebben!

Tossen op maandag- en woensdagmorgen

Het tossen op maandag- en woensdagmorgen kan weer plaats gaan vinden. Gezien Pinksteren zullen we hier mee starten op woensdag 26 mei. Kostec heeft aangegeven dat hij dit weer wil gaan begeleiden en de regels van vorige jaar gelden ook nu weer,

Kantinebeheerder
Langs deze weg willen jullie verder mededelen dat Marja Slui onze nieuwe kantinebeheerder is. Marja heeft 20 jaar horeca-ervaring en is al ruim 10 jaar lid van onze vereniging. Vanaf woensdag zal ze invulling gaan geven aan haar functie. Uiteraard wensen we haar veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Mede namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl