Best leden, ouders/verzorgers,

Vanmiddag hebben we in een extra bestuursoverleg besproken hoe we om kunnen gaan met de situatie rondom het wel of niet mogen dubbelen. Zoals jullie ondertussen waarschijnlijk weten hebben we in Nederland 25 Veiligheidsregio’s, waaronder alle gemeentes uit de betreffende regio vallen. Na de persconferentie van 13 oktober jl. besloten de Veiligheidsregio’s dat dubbelen toegestaan was, maar de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant nam dat besluit niet over. Dat is zeer ongebruikelijk en zorgt voor heel veel verwarring en zeer wisselende communicatie vanuit de landelijke en regionale overheid. Ook in de lokale media verschijnen allerlei wisselende berichten. De afgelopen week hebben we als bestuur dan ook veelvuldig contact gehad met de gemeente, KNLTB en omliggende tennisverenigingen.

Op basis van al die informatie en communicatie hebben we vanmiddag besloten om het dubbelen vanaf zondag 25 oktober 2020 weer toe te staan.
Hierbij gelden wel wat afspraken die we samen goed in de gaten moeten houden:
* dubbelen in een vaste groep van maximaal 4 spelers;
* je hangt met 4 spelers af voor het dubbellen en speelt alleen met die vier, in 2 koppels, die koppels mogen gedurende het dubbelen niet wisselen van  samenstelling;
* tossen is NIET toegestaan.
* houdt de 1,5 meter regel goed in de gaten!

Uiteraard blijven alle corona-regels op ons park gelden en weten we niet wat ons de komende dagen of weken voor nieuwe maatregelen staan te wachten!

Verder hebben we besloten om te proberen de regels rondom het aantal keren afhangen verder te versoepelen, zodat er meer getennist kan worden. Na de eerste coronagolf hebben we ingevoerd dat er slechts 1x per dag en 3x per week gespeeld c.q. afgehangen kon worden per speler. Dit vanuit de gedachten dat we iedereen even veel kans wilden geven om te spelen. We willen nu de volgende “proef” gaan doen:

Het aantal keren per dag spelen verhogen we naar 2 keer en daarbij willen we met jullie allen de afspraak maken dat het afhangen op de avonden beperkt blijft tot 1x. Dus iemand kan vanaf morgen overdag 1 of 2 keer tennissen of 1x overdag en 1x ’s avonds. Je mag dus niet 2x op een avond spelen! Dit kunnen we systeemtechnisch niet instellen in de Clubapp, dus we moeten hier rekenen op jullie medewerking!  Blijkt dit in de praktijk niet te werken de komende weken, wat we nadrukkelijk zullen bewaken, draaien we dit terug naar de oude situatie!
Tevens zullen we het aantal keer spelen per week verhogen van 3x naar 5x per week.

Hopende jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mede namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl