Beste teamcaptains,

Ook bij jullie vereniging zullen ongetwijfeld regels rondom het COVID-19 virus gelden, zoals dat ook bij ons het geval is. Onze regels staan aangegeven op het park, maar langs deze weg willen wij je alvast vragen
de onderstaande zaken in acht te nemen als je naar ons park komt:

 Wij hebben op ons park looproutes aangegeven. Als je met de auto komt, parkeer dan je auto op het parkeerterrein en loop het park weer af door de poort waarlangs je binnen bent gekomen. Loop dan via de ingang voor de fietsen ons park op en loop vervolgens achter de kantine langs. Ga aan het eind van de kantine linksaf en daar tref je de plaats aan om je handen te wassen. Doe dat s.v.p.
 Kom je met de fiets, zet dan je fiets in de stalling en volg dezelfde route als
beschreven bij het bovenstaande punt;
 Meld je bij de VCL’er en die zal je naar ons team c.q. een tafel wijzen;
 Breng niet meer spelers mee dan je nodig hebt die avond / dag. Gezien het aantal teams dat speelt, zal het (zeker op vrijdagavond) erg druk zijn;
 Breng bij voorkeur geen supporters mee, maar als je dat wel doet laat ze zich registreren op het formulier dat in de hal op de tafel ligt;
 Neem kennis van de regels die wij hebben opgesteld en op diverse plaatsen hebben opgehangen op het park;
 Houd je aan de looproutes, zeker in/om de kantine.

Onze dank voor jullie medewerking!

Namens het bestuur,
Hans Pellis
Voorzitter