Beste leden, ouders/verzorgers,

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we vanaf woensdag geen avondklok meer hebben en we gewoon tot sluitingstijd (23.00 u) kunnen tennissen. We krijgen wel veel vragen over het al dan niet open gaan van kantine en terras. Tot op heden is het zo dat beide nog gesloten blijven. Wel hebben we als bestuur, bij het bestuderen van de afgelopen dinsdag afgekondigde nieuwe regels, gezien dat er een onduidelijkheid in die regels zit. Daarover hebben we een vraag neergelegd bij de gemeente. De gemeente kon hier niet direct antwoord op geven (was voor hen ook een verrassing) en heeft de vraag ingebracht in het regionale overleg. De gemeente heeft aangegeven uiterlijk woensdag met een reactie te komen. Tot we die reactie hebben blijven de kantine en het terras dus sowieso gesloten. Wat er daarna gebeurt hangt af van de reactie die we krijgen. We zullen jullie hier zo spoedig mogelijk verder over informeren.

Via deze e-mail wil ik eenieder nadrukkelijk vragen om de coronaregels die we hebben ook echt na te blijven leven! We merken dat er helaas enkele leden zijn die looproutes, handen wassen, desinfecteren en afstand houden niet meer belangrijk vinden. Dat kan, maar als je het dan al niet voor jezelf doet, doe het dan voor je medeleden en ons als bestuur! We worden anders echt gedwongen om tegen de leden die zich niet houden aan de regels nadere maatregelen te nemen. Laat het s.v.p. niet zover komen en spreekt elkaar (bijv. als teamgenoten) er ook op aan als het nodig is.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en hopelijk kunnen we weer snel een drankje doen met elkaar!

Mede namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl