Beste leden, ouders/verzorgers,

Zoals op 23 december aangegeven zouden wij rond deze datum verdere besluiten nemen over het houden van de ALV. In de bestuursvergadering van afgelopen zaterdag hebben we hier uitvoerig over gesproken en uiteindelijk het besluit genomen om de planning van de ALV nog een maand uit te stellen tot onze volgende bestuursvergadering op 1 maart 2021. We hebben daarbij de volgende afwegingen gemaakt:

a) aan welke regels (statuten en bepalingen vanuit NOC*NSF, die de mogelijkheid geeft voor maximaal 4 maanden uitstel) dienen we ons te houden;
b) wat denken wij dat onze leden, zeker degene die normaliter aanwezig zijn, de prettigste manier vinden om de ALV te houden (digitaal of fysiek aanwezig kunnen zijn);
c) als we de ALV digitaal doen, wat moeten we daar voor regelen om dit conform de daarvoor opgestelde richtlijnen (NOC*NSF) te doen in het kader van inspraak en stemmogelijkheden.

Al met al hebben wij de afweging gemaakt dat de voorkeur uitgaat naar een ALV waarbij onze leden fysiek aanwezig kunnen zijn. Of dat in maart wel mogelijk gaat zijn weten we niet, maar de kans is natuurlijk wel groter dat er dan grotere groepen bij elkaar mogen komen. Dat zal waarschijnlijk niet lukken bij De Vijfhuizen, maar kan misschien wel op een andere, ruimere locatie. We willen in maart wel een datum gaan plannen en niet verder uitstellen. Desnoods dus in een digitale vorm.

In dit bericht willen we al wel aangeven, hetgeen de meeste van jullie mogelijk al gemerkt hebben, dat wij hebben besloten om de contributie voor 2021 opnieuw (voor het 7de jaar op rij!) niet te verhogen.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat we door de lange tijd dat onze kantine gesloten is, een forse inkomstenderving hebben. Om dat op te vangen hebben we als bestuur het afgelopen jaar enorm veel tijd en energie gestoken in het optimaal benutten van alle mogelijke regelingen die er lokaal en landelijk voor ons waren c.q. zijn om die inkomstenderving op te vangen. Denk aan NOW, TVL, Tegemoetkoming Covid-19, vermindering retributiebijdrage en de BOSA-subsidies. Die inspanningen zorgen ervoor dat we kunnen stellen dat we, ondanks die inkomstenderving, nog steeds een financieel gezonde vereniging zijn. Verhoging van de contributie is dus geen noodzaak, hoewel we in ons financieel beleid al wel nadrukkelijk rekening dienen te houden met een forse investering die er over een aantal jaren aan zit te komen (vernieuwing banen).

Hopende jullie hiermede een toelichting op onze keuze gegeven te hebben en rekenend op jullie begrip in deze.
Mochten er echter dringende vragen zijn, dan horen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet, 

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl