Beste teamcaptains,

De start van de competitie staat voor de deur en we hopen met z’n allen dat er weer veel sportieve wedstrijden gespeeld gaan worden en iedereen (vooral) veel plezier gaat hebben!
We hebben echter ook, helaas, nog steeds te maken met het ellendige Covid-19 virus en de maatregelen die hieromtrent spelen c.q. noodzakelijk zijn.

Middels dit memo willen we als bestuur graag nogmaals jullie aandacht vragen voor de handhaving van de regels en wat aanvullende afspraken maken. Als bestuur hebben we, samen met de competitie-commissie,
ervoor gekozen om op vrijdagavond zoveel mogelijk teams te laten spelen en omdat er op tijd gespeeld gaat worden, betekent dit dat er op een vrijdagavond 14 teams (7 thuis, 7 bezoekende teams) op het park aanwezig kunnen zijn!! Dat zijn 4 teams meer dan bij een reguliere competitie.
Op de andere wedstrijddagen kan het ook druk worden, maar is de mogelijkheid om de aanvangstijden te spreiden vele malen groter.

De druk op de handhaving van de coronaregels, met name op de vrijdagavond, maar ook op de andere dagen kan dus groot worden!
In overleg met de parkcommissie zal er op zaterdag 5 september as. een tent op het terras worden gezet om meer overdekte zitplaatsen te creëren, zodat bij een regenbui kan worden voorkomen dat iedereen in de serre of kantine gaat staan. Zorg dat die ruimte dus ook wordt benut.

Ten aanzien van de hapjes na wedstrijden geldt het volgende:

 Zorg dat de meegebrachte hapjes zo ver mogelijk zijn voorbereid (bijv. breng gesneden stokbrood mee, zodat dit niet in de keuken gesneden hoeft te worden), waardoor de tijd die iemand in de keuken staat zo beperkt mogelijk is;
 Pak de schaaltjes die je nodig hebt en vul deze aan je eigen tafel;
 In de keuken mag steeds maar 1 persoon bezig zijn met het pakken van de hapjes en/of benodigde schaaltjes. Dus wacht als teams die gelijk van de baan afkomen even op elkaar;
 Er mag geen eten opgewarmd worden in de keuken;
 Zorg dat je glas- en servieswerk steeds zelf terugbrengt naar de kantine / keuken;
 Ieder team krijgt van de VCL’er een vast tafel(s) aangewezen, blijf samen met je tegenstander ook aan die tafel(s) zitten en ga niet lopen, dansen of dergelijke;
 Houdt de aangegeven looproutes aan. Met name bij de kantine lijkt dit voor sommige een probleem te zijn. De route om via de serre de kantine in te lopen schijnt aantrekkelijk te zijn, terwijl dat niet de bedoeling is;
 Vervelend, maar probeer (zeker op vrijdagavond!) supporters te voorkomen! Het wordt al druk genoeg op het park! Mochten ze toch komen (zeker op de andere dagen) laat ze zich registreren op het formulier dat ligt op de tafel in de hal.
 Wijs je tegenstanders op de regels die op ons park gelden en spreek ze, indien nodig daar ook op aan!

Uiteraard blijven alle regels die nu al gelden van kracht. Help ons door zelf, je teamgenoten en de tegenstanders hierop te wijzen en te zorgen dat ook zij zich er aan houden.

We zullen alle bezoekende teams, via hun vereniging, ook een brief sturen en wijzen op onze regels in de huidige situatie, maar willen jullie uitdrukkelijk vragen om mee te werken aan de handhaving ervan. We kunnen dat als bestuur niet alleen!

Als bestuur hebben we er bewust voor gekozen zoveel mogelijk teams / spelers mee te laten doen aan de competitie, omdat die wens er volgens ons is onder de leden. We realiseren ons dat dit een behoorlijk risico is ten aanzien van de handhaving van alle regels, maar vertrouwen erop dat jullie ons hierin steunen.

Mocht die steun er echter niet zijn en teams zich niet houden aan deze regels, zullen we ook niet schromen om in te grijpen en, in het uiterste geval, teams terug te trekken uit de competitie.

Iedereen veel succes en (vooral) veel plezier met de wedstrijden!!

Namens het bestuur,
Hans Pellis