in Nieuws

Beste leden en ouders van leden,

Vanmorgen heb ik jullie een update gestuurd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, maar soms gaan ontwikkelingen zo snel dat een nieuwe update op zijn plaats is. Vanmiddag hebben wij het bericht ontvangen dat een van onze leden (niet degene die ik vanmorgen bedoelde) besmet is met het coronavirus. In nadrukkelijk overleg en op haar verzoek willen we bij deze laten weten dat degene die de afgelopen dagen (bijv. gedurende het bedrijventoernooi van afgelopen zaterdag) contact hebben gehad met Marion Vaes extra op dienen te letten op mogelijke verschijnselen van het virus https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Marion heeft ons direct na het bekend worden van de uitslag van haar test geïnformeerd en allereerst willen we haar van harte beterschap toe wensen.

Deze nieuwe situatie, de ontwikkelingen bij andere sportverenigingen in Etten-Leur en de besluiten van verschillende sportbonden hebben ons als bestuur doen besluiten om toch aanvullende maatregelen te nemen. In vervolg op het verzoek van de verschillende overheden en NOC*NSF  https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland willen we invulling geven aan het vermijden van “sociale contacten” op de vereniging.

Dit betekent concreet dat:

1) de kantine per direct is gesloten tot en met zondagavond;
2) de banen beschikbaar blijven om vrij te tennissen;
3) de lessen van vandaag en morgen door kunnen gaan;
4) de wedstrijden die op zondagmiddag (nog niet gecommuniceerd) gepland stonden voor de Clubkampioenschappen worden verzet naar een later tijdstip in de toernooiweken;
5) het bestuur, samen met de commissie van de Clubkampioenschappen, in de loop van zondag verdere besluiten zal nemen over het doorgaan (misschien in aangepaste vorm) van dit toernooi;
6) de incassering van het inschrijfgeld voor de Clubkampioenschappen is uitgesteld tot er meer zekerheid is over het al dan niet doorgaan ervan.

Hierbij de volgende opmerkingen:

– de kantine is en blijft gesloten; het is dus voor iedereen VERBODEN om in de kantine aanwezig te zijn tot en met zondagavond, tenzij een bestuurslid hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook morgenavond bij het tossen
blijft de kantine dus dicht!!!

– de tennisleraren hebben voor de lessen van vanavond en morgen de bevoegdheid om leden die komen lessen en hoesten en/of andere verschijnselen vertonen te weigeren op een les!

Verder geldt:
kom niet naar de vereniging als je ziek bent of verschijnselen hebt en neem de richtlijnen van het RIVM goed in acht.

Met vriendelijke groet,

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl

Recent Posts
Contact