in Nieuws

Beste leden, ouders van leden,

Aan de App- en mailberichten die we na de persconferentie van woensdagavond hebben mogen ontvangen, is te merken dat veel leden erg veel zin hebben om weer een balletje te slaan.
Gelukkig kan dit vanaf maandag ook weer voor de senioren, maar …..

Het RIVM, de KNLTB en gemeente hangen daar, zoals te verwachten, een aantal regels aan vast, te weten:
1) het vrij tennissen van senioren mag alleen in het enkelspel (in ieder geval t/m 1 juni);
2) afhangen dient op afstand (dus via de Clubapp) te gebeuren;
3) de lessen aan senioren mogen wel in dubbels gegeven worden;
4) de 1,5 meter afstandsregel moet gehandhaafd blijven c.q. kunnen worden;
5) alle hygiëne regels dienen nageleefd te blijven worden;
6) voor de jeugd blijven de lessen en regels gehandhaafd zoals dat afgelopen 1½ week is geweest;
7) de kantine blijft gesloten;

Met name de punten 1 en 3 zullen bij sommige leden vragen oproepen. Dat deed het ook bij ons en daarom hebben we daarover nog contact gehad met de KNLTB. Deze regel komt vanuit het RIVM en is het gevolg van de 1½ meter gedachte. De instanties gaan ervan uit dat het tennissen op de banen zelf niet het probleem hoeft te zijn, maar dat het probleem op besmetting wordt veroorzaakt door het “verkeer” dat gaat ontstaan. Met dit “verkeer” bedoeld men de mensen die op het park komen om te gaan tennissen en die van de banen afkomen. Door alleen enkelspel als vrij tennis toe te laten, halveert de hoeveelheid mensen die op het park komen. Hierdoor vindt men dat er ruimte ontstaat om de dubbellessen door te kunnen laten gaan. Overigens geldt ook voor de jeugdleden dat vrij tennissen alleen in het enkelspel wordt toegestaan.

Dit “verkeer” zorgt er ook voor dat we enige aanvullende acties ondernemen m.b.t. de looproute die we al hebben gemaakt voor de jeugd en die goed functioneert. Aangezien we nu het parkeerterrein open kunnen doen, moeten er mensen van dit terrein naar de baan kunnen en elkaar zo min mogelijk benaderen. Om die reden hebben we de volgende afspraken gemaakt:
a) de doorgang van het parkeerterrein naar baan 7 c.q. de banken die tussen baan 5 en 7 staan, wordt afgesloten;
b) de doorgang van het parkeerterrein naar het terras (langs de speeltuin) wordt eenrichtings verkeer, waarbij het niet is toegestaan om die doorgang te gebruiken vanaf het parkeerterrein;
c) leden die komen tennissen en hun auto parkeren, dienen via de poort van het parkeerterrein het park te verlaten en dan via de poort bij de fietsenstalling het park weer op te lopen en dan de aangegeven route te volgen;
d) na het tennissen, kan de doorgang genoemd onder b) gebruikt worden om naar het parkeerterrein te lopen.
We zullen zorgen dat in de loop van maandag de nodige bordjes worden aangebracht die deze zaken duidelijk maken.

Verder is van belang om na het tennissen niet op het park te blijven hangen. Wij snappen dat iedereen weer blij is om elkaar te zien, maar als je bij wil praten doe dat dan thuis of op een andere locatie.

Zoals aangegeven dient het afhangen van de banen vanaf afstand te gebeuren. Dat betekent in ons geval dat we daarvoor de Clubapp gaan gebruiken. In de bijlage DOC 3 en DOC 5 treffen jullie een uitleg aan over deze Clubapp, waarbij is aangegeven hoe je er aan kunt komen en hoe de reservering werkt. Let wel: zonder reservering vooraf via de Clubapp kun je dus niet tennissen!
Mochten er leden zijn die geen smartphone of computer hebben en die willen tennissen met iemand die dat ook niet heeft, horen wij dat graag.
We hebben de duur van het enkelen verlengd van 30 minuten naar 45 minuten. 

Zoals je in de bijlage kunt zien, moeten we nu ook de hal van ons clubhuis openen om de reservering van een baan te kunnen bevestigen voor je gaat spelen. Vooralsnog is en blijft het verboden om gebruik te maken van de toiletten. Als we dat zouden toestaan, komen er extra hygiëne maatregelen aan te pas en tot op heden hebben we nog niemand kunnen vinden die de hele dag als toiletjuffrouw of heer zou willen fungeren …..

In de bijlage treffen jullie het protocol aan voor (jeugd)leden die komen lessen of tennissen. Dit protocol zal maandag in de loop van de dag ook op het park worden opgehangen, maar neemt dit s.v.p. thuis al door!

Voor de jeugd die komt lessen gelden verder dezelfde regels als de afgelopen anderhalve week! Dit geldt ook voor de ouders en verzorgers die hun kind(eren) komen brengen! het klinkt misschien krom, maar in het kader van het eerder toegelichte “verkeer”, mogen zij nog steeds niet op het park!! Zelfs niet om te parkeren!!

We hebben gemerkt dat het goed is om iemand op het park te hebben als toezichthouder. Niet om als politieman/vrouw te fungeren, maar om links en rechts wat vragen te kunnen beantwoorden of wat bij te sturen. Dit is als prettig ervaren, zeer goed verlopen en daarom hebben we besloten dit (in ieder geval) de aankomende week ook te doen bij de senioren. Gelukkig zijn er na onze oproep behoorlijk wat leden geweest die zich aangemeld hebben, zodat we dit niet alleen bij enkele vrijwilligers hoeven te leggen. 

We hopen van ganzer harte dat iedereen zich gaat houden aan de afspraken die gelden! Dat is de enige manier om mee te helpen het risico op besmetting zo minimaal mogelijk te houden en toch onze tennisspelletje weer te kunnen gaan beoefenen! Handhaaf je de regels niet voor jezelf, doe het dan voor je medeleden!!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl

Recent Posts
Contact

KNLTB - ClubApp