in Nieuws

Beste leden en ouders van leden,

Zoals aangegeven in onze e-mail van dinsdagavond hebben we gisterenavond een bestuursoverleg gehad. Over twee van de onderwerpen waarover we gesproken hebben, willen we graag wat informatie delen, te weten:

1) Opstarten tennis jeugd
De jeugd t/m 18 jaar mag onder begeleiding weer gaan tennissen. De KNLTB heeft de woorden “onder begeleiding” niet opgenomen op haar website, maar de website van de Rijskoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd) is hier duidelijk in.
Als bestuur hebben we besloten dat we vooralsnog opstarten met het verzorgen van de lessen door onze trainers. Andere tennisactiviteiten (o.a. vrij tennissen) zijn dus nog niet toegestaan!
De trainers zijn ondertussen gestart met het uitwerken van een lesschema en als bestuur wachten we even op het handhavingsprotocol dat de KNLTB samen met het RIVM en de VSG aan het opstellen is. Zij hebben de toezegging gedaan dat wij dit uiterlijk vrijdag krijgen, zodat we dit in het weekend passend kunnen maken voor onze situatie en eventuele hulpmiddelen kunnen aanschaffen.
Samen met de trainers zullen we er als bestuur alles aan doen om woensdag 29 april te starten met de lessen! 

Bij deze alvast het verzoek aan iedereen om zich straks nadrukkelijk te houden aan het protocol dat er komt. We doen er alles aan om de jeugd alvast te laten tennissen, maar hebben daar zeker de medewerking van ouders en begeleiders voor nodig! Los van het feit dat handhavers boetes uit kunnen gaan delen als we ons niet aan de regels houden, kan dat zelfs tot gevolg hebben dat we het park weer moeten sluiten en ook de jeugd niet meer actief kan zijn. Dat willen we niet denken wij.

Voor alle duidelijkheid: senioren mogen dus nog niet tennissen en zijn (sorry voor de onvriendelijkheid!) nog even niet welkom op het park, anders dan straks wordt vastgelegd in het KNLTB-protocol.

2) Competitie
Naar aanleiding van het besluit van de KNLTB om de voorjaarscompetitie te laten vervallen, hebben we gisteren wat afspraken gemaakt in ons overleg. Als portefeuillehouder competitie en toernooien zal Ingrid van Riel, die zaken bespreken met de competitiecommissie. Op basis van dat overleg zal er dan verdere communicatie plaatsvinden in een van de komende weken.

We hopen jullie vooralsnog weer even voldoende geïnformeerd te hebben.
Mochten er toch vragen zijn, dan horen wij dat uiteraard graag.

Namens het bestuur, 

Met vriendelijke groet, 

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl

Recent Posts
Contact