in Nieuws

Beste leden en ouders van leden,

Na de beslissing van het kabinet van afgelopen dinsdag zal het voor iedereen duidelijk zijn dat ons tennispark tot (minimaal) 28 april 2020 gesloten zal blijven. Voor iedereen zal gelden dat we het jammer vinden om niet te kunnen tennissen en/of gezellig nog een drankje te kunnen doen, maar de gezondheid van ons allen was altijd al het belangrijkste, maar zeker in deze tijd staat die met stip op nummer 1!!

Als bestuur hebben we gisterenavond een overleg gehad (uiteraard op afstand met Teams!!) om te proberen in beeld te krijgen wat de consequenties voor ons als vereniging gaan zijn en waar we dus op in moeten gaan spelen. Denk daarbij aan zaken als:

1. Hoe gaan we om met de lessen. Kunnen we die nog geven? Zo ja, wanneer en hoe dan te starten?

2. Wat gebeurt er met de voorjaarscompetitie? De KNLTB-site geeft verschillende opties, maar 2 van de 3 hebben voor andere evenementen weer consequenties? Hoe zit het met de teamsamenstellingen?

3. De Clubkampioenschappen in september zou misschien kunnen, maar hoe gaan we dan om met het Jeugdkamp dat in het tussenweekend valt?

4. De financiële consequenties door de inkomsten die we nu missen.

En zo spelen er nog vele andere zaken, waarbij voor de meeste geldt dat we pas keuzes kunnen maken als bekend is wanneer deze intelligente lock-down eindigt. Het kabinet heeft aangegeven op 21 april naar buiten te komen met de volgende besluiten. Als bestuur hebben we daarom ons volgende overleg gepland op 22 april en we hopen dan daadwerkelijk tot actie te kunnen overgaan. Bij die acties zullen we jullie als leden ongetwijfeld nodig hebben en we doen nu dan ook al een beroep op jullie eventuele hulp (in wat voor vorm dan ook).

Tot die tijd hopen wij dat iedereen gezond blijft of wordt. Mochten er leden of hun naasten ziek zijn, dan wensen wij die heel veel sterkte toe! De afgelopen dagen gaven Rutte en Van Dissel aan dat de eerste groene grassprietjes zichtbaar werden. Dus laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit leidt tot een mooi groen grasveld!! Laten we ons dus allen aan de regels houden!!

Mochten er ondertussen vragen zijn, dan weten jullie ons te vinden, maar realiseer je wel dat echt beslissingen nemen pas kan als we meer weten.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Hans Pellis Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl

Recent Posts
Contact