in Nieuws

Beste leden,

In ons bestuursoverleg van afgelopen zaterdag, hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering te houden op maandag 31 mei 2021.

We mogen een ALV maximaal 4 maanden uitstellen en de gekozen datum is dus uiterste datum dat we deze mogen organiseren. We doen dit zo laat om de kans dat leden fysiek aanwezig kunnen zijn zo groot mogelijk te houden. Hier gaat echt onze voorkeur naar uit. Als we vanwege de coronaregels de ALV niet in onze kantine kunnen houden, zullen we eventueel een andere locatie opzoeken, waar wel voldoende ruimte is.
Laten de coronaregels rond die tijd nog steeds geen fysiek overleg toe, dan zullen we niet anders kunnen dan een digitale ALV houden. 

Zoals het hoort, ontvangen jullie enige weken voor de ALV de uitnodiging en de agenda en we zullen dan ook aangeven hoe en/of waar de ALV gaat plaatsvinden.

Hopende jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl

Recent Posts
Contact