Beste leden,

Opnieuw een persconferentie, dus ook weer een mail van jullie bestuur!!

Vanaf morgen mogen we weer dubbelen én ook ’s avonds weer tennissen. Daar worden heel wat leden blij van denken we!
Vandaag is het afhangsysteem aangepast naar de “oude” situatie (1 uur dubbelen, 30 minuten enkelen) en kan iedereen weer afhangen zoals we gewend waren.

Ook onderlinge wedstrijden zijn toegestaan, dus het tossen op maandag- en woensdagmorgen kan weer doorgaan. Voor aanstaande maandag (17 januari) geldt dat er al leden zijn die hebben afgehangen, maar normaal niet tossen. Die reserveringen blijven staan (zijn na 10.30 u), maar de rest kan tossen als ze willen. 

Verder hebben Dennis en Pieter aangegeven dat ze graag het tossen op donderdagavond weer willen begeleiden, dus ook dat zal weer starten vanaf donderdag 20 januari.

De trainers zullen rondom het lessen weer zelf contact opnemen met degene die les hebben over de lestijden.

Kantine en serre blijven gesloten; de hal en toiletten blijven open.

Uiteraard blijven alle andere regels rondom corona (handen wassen, zoveel mogelijk afstand houden e.d.) gelden.

Namens het bestuur wensen wij iedereen veel tennisplezier

Met vriendelijke groet,  

Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen
M: 06- 514 99 163
E: hanspellis@devijfhuizen.nl

Contact