Beste leden / ouders van leden,

We gaan de volgende fase in!
Vanaf 1 juli mogen de kantine en het terras weer open!
Maar deze fase gaat ook jullie verantwoordelijkheid verder aanspreken! De “1,5 m samenleving” zoals onze overheid het noemt, kunnen en willen we als bestuur niet organiseren via allerlei regeltjes tot op de letter van de wet, maar via heldere afspraken die door iedereen op het park aangehouden dienen te worden vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. We zijn er al enigszins aan gewend in winkels of op terrassen, dus ook op ons park moet dan kunnen.

Uiteraard blijven de volgende (bekende) regels gelden:

 Buiten de banen dient op het gehele park altijd 1,5 m afstand gehouden te worden (behalve indien men vanuit 1 woonadres komt);
 Hygiëneregels (o.a. handen wassen) blijven onverminderd van kracht;
 Aangegeven looproutes (op het park en van/naar de kantine) dienen te allen tijde aangehouden te worden;
 De regels voor het terras en kantine hangen aangeplakt op het park en dienen aangehouden te worden.

De hal en de toiletten zijn ook weer open!

Vanaf maandag 6 juli zal ook het tossen op maandag- en woensdagochtend weer georganiseerd kunnen worden. Kostec Bias heeft aangegeven dit weer te willen regelen. We zullen wel met elkaar moeten gaan bepalen hoe we dit binnen de 1,5 meter samenleving en de verplichting om te weten wie er aanwezig zijn gaan regelen. Mogelijk komt er een lijst waarop de aanwezigen in dienen te tekenen als ze komen, zodat we (laten we het niet hopen!!) bij een eventuele besmetting met Covid19 weten wie er wanneer is geweest i.v.m. een mogelijk contactonderzoek door de GGD. Hier komen
we voor of op 6 juli nog op terug.

Als bestuur hebben we deze week besloten om het afhangen via de Clubapp te handhaven, gezien de positieve reacties die we hierop hebben gehad de afgelopen weken. Daarnaast kunnen we, mede namens de competitie-commissie, melden dat alle teams die ingeschreven hebben voor de
najaarscompetitie ook daadwerkelijk mee kunnen doen op de dag van inschrijving. Op vrijdagavond hadden we eigenlijk te veel teams, maar de Knltb heeft besloten dat alle avondwedstrijden tijdsgebonden zijn gedurende deze competitie. Oftewel; iedere wedstrijd op vrijdagavond duurt 1 uur.
Dit betekent voor ons dat er meer teams geplaatst kunnen worden. De exacte regels hierover ontvangen jullie van de competitie-commissie.

Als laatste willen we van de gelegenheid gebruik maken om mede te delen dat we een proef gaan doen met het openstellen van de kantine op zaterdag- en zondagmorgen. We zien dat er meer leden op deze ochtenden komen en dat er mogelijk behoefte is om aansluitend nog even samen te zitten met een bakkie koffie of wat anders. De komende weken zal de kantine op deze dagen van 10.00 u tot 13.00 uur open zijn. Afhankelijk van de ervaringen in deze weken nemen we dan besluiten voor de toekomst.

Al met al weer een stap in de richting van “normaal”. Een “normaal” waarin we hopen dat iedereen zijn/haar gezond verstand blijft gebruiken, zodat we met elkaar binnen de geldende regels met plezier kunnen tennissen en daarna (voor degene die het willen) nog lekker even bij kunnen kletsen!

Rekenend op jullie medewerking! En lees s.v.p. de bijgevoegde instructie alvast!!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Hans Pellis
Voorzitter TC de Vijfhuizen

Contact